• Dahiliye Muayane
 • Kardiyoloji Muayene
 • Jinekoloji Muayene
 • Meme Ultrasonografi
 • Eforlu EKG (EKG sonucuna göre hekim tarafından karar verilmektedir.)
 • Akciğer Grafisi(iki yön)
 • Ekokardiografi
 • EKG
 • Üre Bun
 • Ürik Asit
 • Kolestrol HDL
 • Kolestrol Total
 • Kolestrol LDL
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • Smear
 • CRP
 • Tam İdrar Tahlili
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HIV
 • Anti HCV
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Sedimentasyon
 • Kan Sayımı
 • Açlık Kan Şekeri