Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi : beyini, omurgayı ve omuriliği kapsayan geniş bir alanda tanı ve tedavi hizmetleri vermektedir. Teknolojideki yenilikler ile hızla gelişen ve buna paralel olarak teşhis ve tedavide iyi sonuçlar alınabilen bir bölümdür.Ameliyatlar mikroskop altında mikrocerrahi yöntemiyle yapılmaktadır.

 
Beyin , omurga ve sinir cerrahisi kliniğinde yapılmakta olan ameliyatlar şunlardır;

Beyin Hastalıkları

Malign ( kötü huylu) beyin tümörleri cerrahisi

Bening (iyi huylu) beyin tümörleri cerrahisi

Kafa tabanı tümörleri cerrahisi

Posteriyor fossa (beyincik) tümörleri cerrahisi

Köşe tümörleri cerrahisi ( akustik nörinoma, schwannoma)

Ventrikül içi tümör cerrahisi

Çocukluk çağı beyin tümörleri cerrahisi

Hidrosefali ve şant ameliyatları

Beyin kanamalarının cerrahi tedavisi

Avm ameliyatları

Kavernom ameliyatları


Omurga ve Omurilik Hastalıkları

Bel ve Boyun fıtıkları mikrocerrahisi

Dejeneratif omurga hastalıkları ; dar kanal, bel kayması

Omurilik ve omurga tümörleri

Omurga kırıkları ve omurilik yaralanmaları

Dejeneratif kifoz ve skolyoz cerrahisi


Periferik Sinir Hastalıkları


Sinir kesileri

Tuzak nöropatiler

Periferik Sinir Tümörleri

 

Ameliyathanemizde , Ameliyatlarımızda;

En üst model gelişmiş Nöroşiruji Mikroskopu ve Ekipmanı , Nöromonitörizasyon,

Yüksek devirli Drill Sistemleri, C kollu Skopi ve Fluoroskopi, gibi donanımlar ihtiyaç dahilinde kullanılabilmektedir.


BÖLÜM DOKTORLARI;

X