• Çocuk   Sağlığı ve Hastalıkları.
  Göz Hastalıkları.
  Tam Kan (Hemogram)
  Direkt parazit incelenmesi (manuel)
  İdrar tetkiki (Strip ile)
  HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Glukoz
  ÜRE - Kan üre azotu (BUN)
  ÜRE - Kan üre azotu (BUN)
  TSH
  Akciğer grafisi (iki yön)
  Abdomen US, tüm
  Tiroid US