ARZU (DEMİRTOLA) PAMPAL
 Doğum Tarihi: 17/01/1976
Unvanı: Doç. Dr.
Öğrenim Durumu:

LİSANS: TIP FAKÜLTESİ  GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1993-1999
UZMANLIK: ÇOCUK CERRAHİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000-2006
DOKTORA: TIBBİ BİYOKİMYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009-halen
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : Mayıs/2012
Doçentlik Tarihi : Mayıs/2013
Profesörlük Tarihi :
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
-
6.2. Doktora Tezleri
-
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.1.1. Turkyilmaz Z, Sonmez K, Demirtola A, Karabulut R, Poyraz A, Gulen S, Dincer S, Basaklar AC, Kale N. Mitomycin C prevents strictures in caustic esophageal burns in rats. J Surg Res 2005; 123 (2): 182-187.
7.1.2. Demirtola A, Ozen IO, Kale N. An innocent perioperative position, an unexpected postoperative complication: bilateral foot drop. Paediatr Anaesth. 2006 Jun;16(6):705-6.
2
7.1.3. Demirogullari B, Karabulut R, Demirtola A, Karabulut B, Gol IH, Aybay C, Symoens S, Sonmez K, Basaklar AC, Kale N. A novel mutation
7.1.4. Ozen IO, Bagbanci B, Demirtola A, Karabulut R, Ozen O, Demirogullari B, Turkyilmaz Z, Sonmez K, Basaklar AC, Kale N. A novel technique for vas deferens transection repairs. Pediatr Surg Int. 2006 Oct;22(10):815-9.
7.1.5. Turkyilmaz Z, Sonmez K, Karabulut R, Elbeg S, Moralioglu S, Demirtola A, Demirogullari B, ozen IO, Basaklar AC, kale N. Sequential cytokine levels in the diagnosis of appendicitis. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(8):723-31.
7.1.6. Guz G, Demirogullari B, Ulusu NN, Oz E, Demirtola A, Kavutcu M, Omeroglu S, Stefek M, Karasu C. Stobadine Protects Rat Kidney From Ischemia/ Reperfusion Injury. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Mar;34(3):210-6.
7.1.7. Ozen IO, Moralioglu S, Vural IM, Ozturk GS, Ozkan MH, Demirtola A, Ercan ZS, Barun S, Sarioglu Y. Effects of Varicocele on Electrical Field Stimulation-Induced Biphasic Twitch Responses in the Ipsilateral and Contralateral Rat Vasa Deferentia. Eur Surg Res 2007 May 10;39(5):269-274.
7.1.8. Demirtola A, Ozen IO, Ozturk GS, Vural IM, Ercan S, Kale N, Sarioglu Y. The Effects of Varicocele and Its Surgical Correction on Vas Deferens Motility. Pediatr Surg Int. 2008 Mar;24(3):319-23
7.1.9. Pampal A, Ozen IO, Demirogullari B, Gol IH, Guclu MM, Bukan N, Poyraz A, Karabulut R, Basaklar AC, Kale N. Apart from the other members of PDE inhibitors' family, enoximone does not enhance renal ischemic reperfusion injury: the effects of enoximone on renal ischemia reperfusion. Ren Fail. 2009;31(10):971-6.
7.1.10. Pampal A, Ozen IO, Ekingen G, Demirogullari B, Helvacioglu F, Take G. The morphological evaluation of ipsilateral and contralateral vasa deferentia in a rat model of unilateral spermatic cord torsion. Pediatr Surg Int. 2010 Mar;26(3):287-92.
7.1.11. Pampal A. Charge: An association or a syndrome? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jul;74(7):719-722.
7.1.12. Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Demirogullari B, Ozen IO, Demirtola A, Basaklar AC, Kale N. Negative appendectomy experience in children. Ir J Med Sci. 2011 Mar;180(1):55-8.
7.1.13. Pampal A, Gokoz A, Sipahi T, Dogan H, Ergur A. Bloody nipple discharge in two infants with interesting cytological findings of extramedullary hematopoiesis and hemophagocytosis. J Paediatr Hematol Oncol 2012 Apr;34(3):229-31.
7.1.14. Yilmaz Y, Celik İH, Pampal A, Demirel G, Topal F, Oguz SS, Kilicoglu SS, Ozen IO, Dilmen U. Effects of different pulmonary surfactants in the prevention of postoperative intraabdominal adhesion formation. J Pediatr Surg 2012 Aug;47(8):e5-8.
3
7.1.15. Pampal A, Yagmurlu A. Successful laparoscopic removal of mesenteric and omental cysts in toddlers: three cases with a literature review. J Pediatr Surg 2012 Aug;47(8):e5-8.
7.1.16. Pampal A, Atac GK, Nazli SZ, Ozen IO, Sipahi T. A Rare cause of acute abdominal pain in adolescence: Hydrosalpinx leading to isolated torsion of fallopian tube. J Pediatr Surg. 2012 Dec;47(12):e31-4.
7.1.17. Pampal A, Atac GK. Necrotic ovary in an incarcerated hernia. Pediatr Emerg Care. 2013 Jan;29(1):74-5.
7.1.18. Pampal A, Atac GK, Ozen IO, Nazli SZ, Demirogullari B, Gundogdu S. Sponge in the belly; Postoperative imaging findings of oxidized cellulose (Surgicel®) . Turk J Med Sci'da yayınlanmak üzere kabul edildi.
7.1.19. Pampal A, Ozbayoglu A, Kaya C, Pehlivan Y, Poyraz A, Ozen IO, Percin FE, Demirogullari B. Rectal duplications accompanying rectovestibular fistula: Report of two cases. Pediatr Int’ da yayınlanmak üzere kabul edildi.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1. Gulpinar K, Pampal A, Ozis SE, Kuzu MA. Non-operative therapy for pilonidal sinus in adolescence: crystallised phenol application, 'report of a case'. BMJ Case Rep. 2013 Apr 3
7.2.2. Pampal A, Demirci Aksakal E. Littre Hernia in Childhood: A case report with a brief review of the literature. Afr J Paediatr Surg 2011 May-Aug;8(2):221-4.
7.2.3. Ceran C, Pampal A, Goktas O, Pampal HK, Olmez E. Commonly used intravenous anesthetics decrease bladder contractility: an in vitro study of the effects of propofol, ketamine and midazolam on the rat bladder. Indian J Urol 2010 Jul;26(3):364-8.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3.1. Turkyilmaz Z, Sonmez K, Demirtola A, Karabulut R, Poyraz A, Gulen S, Dincer S, Basaklar AC, Kale N. Mitomycin C Prevents Strictures in Caustic Esophageal Burns in Rats. World Congress of Pediatric Surgery Zagreb, Croatia, 2004 pp:78
7.3.2. Demirtola A, Ozen IO, Ozturk GS, Vural IM, Ercan S, Kale N, Sarioglu Y. The Effects of Varicocele and Its Surgical Correction on Vas Deferens Motility. 8th European Congress of Paediatric Surgery, Turin, Italy, 2007 pp:46
7.3.3. Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, Demirogullari B, Ozen IO, Demirtola A, Kale N, Başaklar AC. Negative appendectomy in children: misdiagnosis or benefit? 10th Conference of Baltic Association of Paediatric Surgeons, Kaunas, Lithuania, 2008
7.3.4. Pampal AD, Malbora N, Eger N, Kose F, Ozen IO, Demirogullari B. Rectoanal duplications accompanying rectovestibular fistula: Two case reports. 18th International Pediatric Colorectal Club Meeting, Ankara, Turkiye, 2011 pp:63
4
7.3.5. Pampal AD, Malbora N, Eger N, Kose F, Ozen IO, Demirogullari B. Successful treatment of infantile hemangiomas with propranolol. 18th International Pediatric Colorectal Club Meeting, Ankara, Turkiye, 2011 pp:62
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
-
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1. Yusifzade K, Bagbancı B, Demirtola A, Mentes BB, Dursun A, Oguz M, Yılmaz E. Colonic Tuberculosis as A Diagnostic Challenge: Report of A Case. Gazi Medical Journal 2003; 14: 127-129
7.5.2. Demirtola A, Özen İO. Göbek ve Göbek Kordonu Anomalileri. STED 2005; 14(3): 47-48.
7.5.3. Özen İO, Güçlü MM, Demirtola A, Bağbancı B, Karabulut R, Demiroğulları B, Kale N. Çocuklarda Üreteral Obstruksiyonun Ender Bir Nedeni: Retrokaval Üreter. Çocuk Dergisi 2005; 5(3): 222-224.
7.5.4. Ekingen G, Ceran C, Demirtola A, Demiroğulları B, Sancak B, Poylar A, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. İnce Barsak İskemi Reperfüzyonunda Reperfüzyon Süresinin Biyokimyasal Değişiklikler ve Anastomoz İyileşmesine Etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 13(1):7-12.
7.5.5. Özen İO, Demirtola A. Adolesan Dönemde Karşılaşılan Skrotal Patolojiler. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2(7):81-85.
7.5.6. Abeş M, Petik M, Demirtola A, Keleşyılmaz N. İnmemiş Testisli Çocuklarda Yaşamın İlk Yılında Testiküler Volüm Ve Resistiv İndeks Ölçümleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2008; 22(2):88-90
7.5.7. Demirtola Pampal A. Keep Acute Pancreatitis In Mind: A Disease With An Insidious Presentation In Childhood: Review. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(1):47-52.
7.5.8. Özen İO, Demirtola Pampal A, Yılmaz Y, Yılmaz G, Kale N. Case report of a Burkitt’s lymphoma arising from Meckel’s diverticulum in childhood. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(1):47-52.
7.5.9. Ekmekçi P, Kazak Z, Pampal A, Kazbek K, Süer AH. Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type 1a. ARUD Anestezi Dergisi 2010; 18(3):172-174 .
7.5.10. Pampal A. Çocuklarda Sıklıkla Karşılaşılan Baş ve Boyun Bölgesi Kitleleri. STED 2010; 19(4): 156-161.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Türkyılmaz Z, Sönmez K, Moralıoğlu S, Karabulut R, Demirtola A, Demiroğulları B, Özen İO, Başaklar AC, Kale N. Apandisit Tanısında Sitokinlerin Ardışık Ölçümü. XXI. Ulusal Çocuk
5
Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10/Ekim/2003. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2003; 17: 130.
7.6.2. Moralıoğlu S, Türkyılmaz Z, Göl İH, Demirtola A, Başaklar AC, Kale N. Dev Omentum Kisti: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, 8-10/Ekim/2003. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2003; 17: 256.
7.6.3. Başaklar AC, Afşarlar Ç, Sönmez K, Türkyılmaz Z, Bağbancı B, Demirtola A, Kale N. L-asparginaz Tedavisi Sonrası Pankreas Pseudokisti Gelişen Bir Olgu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 8-11/Eylül/2004. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2004; 18: 160.
7.6.4. Özen İO, Türkyılmaz Z, Karakuş SC, Demirtola A, Karabulut R, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. Özofagus Atrezisi ve Morgagni Hernisinin Alışılmadık Birlikteliği. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 8-11/Eylül/2004. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2004; 18: 271.
7.6.5. Demirtola A, Demiroğulları B, Afşarlar ÇE, Özen İO, Karabulut R, Kaya Z, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. Lösemi Hastalarında Komplikasyon Oranları ve Komplikasyonların Kateter Ömrüne Etkisi Açısından Hickman ve Port Kateterlerin Karşılaştırılması. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24/Eylül/2005. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2005; 19: 59.
7.6.6. Ekingen G, Ceran C, Demirtola A, Demiroğulları B, Sancak B, Poyraz A, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. İnce Barsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında Reperfüzyon Süresinin Biyokimyasal Değişiklikler ve Anastomoz İyileşmesine Etkisi. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24/Eylül/2005. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2005; 19: 136.
7.6.7. Özen İO, Göl İH, Demirtola A, Karabulut R, Demiroğulları B, Bukan N, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. İki Taraflı İskemi/Reperfüzyon Hasarına Enoksimon Etkisi. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4/Ekim/2005. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu Özet Kitabı: 85.
7.6.8. Demiroğulları B, Özen İO, Karabulut R, Demirtola A, Demirbağ S, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. Opere Anorektal Malformasyonlu Hastalarda İdrar Kontrolü ile Spinal Anomaliler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4/Ekim/2005. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu Özet Kitabı: 47.
7.6.9. Demiroğulları B, Demirtola A, Özen İO, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. Anorektal Malformasyonlu Hastalarda Ek Genitoüriner Sistem Anomalilerin Gözden Geçirilmesi: 15 Yıllık Klinik Seri. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4/Ekim/2005. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu Özet Kitabı: 59.
7.6.10. Özen İO, Afşarlar ÇE, Demirtola A, Karabulut R, Moralıoğlu S, Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N. Yenidoğan Döneminde Yapılan İnguinal Herni Onarımlarının
6
Gözden Geçirilmesi:15 Yıllık Klinik Seri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 12-16/Nisan /2006. Kongre Kitabı:265
7.6.11. Özen İO, Karakuş SC, Güçlü MM, Demirtola A, Kale N. Antenatal Şilotoraks Tanılı Bir Yenidoğan. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 12-16/Nisan/2006. Kongre Kitabı:268
7.6.12. Güz G, Lortlar N, Ömeroğlu S, Demiroğulları B, Demirtola A. Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Taurinin Etkisi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 27-30/Eylül/2006
7.6.13. Sönmez K, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Özen İO, Demirtola A, Başaklar AC, Kale N. Çocuklarda Negatif Apandektomiler. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, 24-27/Ekim/2007. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2007..
7.6.14. Abeş M, Petik M, Demirtola A, Keleşyılmaz N. İnmemiş Testisli Çocuklarda Yaşamın İlk Yılında Testiküler Volüm Ve Resistiv İndeks Ölçümleri XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 16-18/Haziran/2008. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2008;
7.6.15. Pampal A, Özen İO, Ekingen G, Demiroğulları B, Helvacıoğlu F, Take G. Ratlarda Gerçekleştirilen Testis Torsiyon Modelinde İpsilateral ve Kontralateral Vas Deferanstski Değişikliklerin Morfolojik Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, 30/Eylül-3/Ekim/2009. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Sayısı 2009; 23: 135.
7.6.16. Ekmekçi P, Kazak Bengisun Z, Kazbek K, Pampal A, Süer AH. Glikojen Depo Hastalığı Olan Bir Hastada Sünnet Sonrası Gelişen Kanama Komplikasyonu. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 28/Ekim-1/Kasım/2009. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 2009; 37(1):150
7.6.17. Korkmaz A, Oyar EO, Pampal AD, Lortlar N, Atalay M. Rat İnce Bağırsağında Oluşturulan Deneysel İskemik Reperfüzyon Hasarlanma Modelinde Gelişen Organ Hasarlanması Üzerine Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörünün (VEGF) Etkisi. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon, 25-29/Eylül/2012. Kongre Özet Kitabı 2012: 148.
7.6.18. Yılmaz Y, Çelik İH, Pampal A, Demirel G, Topal F, Oğuz SS, Kılıçoğlu SS, Özen İO, Dilmes U. Ameliyat Sonrası Yapışıklıkları Önlemede İki Farklı Surfaktan Tipinin Etkilerinin Araştırılması. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 161.
7.6.19. Pampal A, Atac GK, Ozen IO, Nazli SZ, Demirogullari B, Gundogdu S. Karın İçinde Bırakılan Okside Sellülozun (Surgicel®) Postoperatif Dönem Görüntüleme Bulguları. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 271.
7.6.20. Pampal A, Gülpınar K, Öziş SE, Kuzu MA. Pilonidal Sinus Tedavisinda Cerrahiye Alternatif Bir Tedavi Yöntemi. Kristalize Fenol uygulaması. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 273.
7
7.6.21. Pampal A, Oyar EO, Yıldırım Z, Mesci ÇG, Demiroğulları B. Sıçanlarda Deneysel Olarak Gerçekleştirilen Overin İskemik Reperfüzyon Hasarlanması Üzerine Adrenomedullinin Etkisi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 275.
7.6.22. Pampal A, Atac GK, Nazli SZ, Ozen IO, Sipahi T. İzole Fallopian Tüp Torsiyonuna Neden Olan Hidrosalpinks: Adolesan Dönemde Karşılaşılan Nadir Bir Akut Karın Ağrısı Nedeni. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 291.
7.6.23. Özen İO, Öztürk GS, Pampal A, Yıldırım Ş, İşli F, Ercan S, Sarıoğlu Y. Farklı Vazovazostomi Tekniklerinin Sıçan Vas Veferensinde Oluşturduğu Değişikliklerin Fonksiyonel Olarak değerlendirilmesi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 361.
7.6.24. Pampal A, Öztürk GS, Özen İO, Yıldırım Ş, İşli F, Ercan S, Sarıoğlu Y. Sıçan Vas Deferensinde Gerçekleştirilen Gerilme ve Kompresyon Hasarlarının Oluşturduğu Erken Dönem Değişikliklerin Fonksiyonel Olarak Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012. Pediatrik Cerrahi Dergisi, Kongre Özel Sayısı 2012; 26: 362.
7.7. Diğer yayınlar
7.7.1. Çeviri Kitap: John E. Skandalakis, Gene L. Colborn, Thomas A. Weidman, Roger S. foster, Andrew N. Kingsnorth, Lee J. Skandalakis, Panajiotis N. Skandalakis, Petros S. Mirilas: Skandalakis Cerrahi Anatomi I-II, Modern Cerrahinin Embriyolojik ve Anatomik Temelleri , Çeviri Editörü: A. C. Başaklar. Çeviri Grubu: L. Abbasoğlu, B. Akçora, A. C. Başaklar, A. S. Baykara, O. Bosnalı, B. Demiroğulları, A. Demirtola, V. S. Erikçi, H. İlhan, M. İnan, T. Kanmaz, B. Karabulut, C. Karakuş, N. Kılıç, S. Moralıoğlu, M. Mutuş, B. H. Özokutan, Ş. J. Sağıroğlu, A. E. Sakallıoğlu, M. Ç. Savaş, K. Sönmez, S. Sözübir, H. Şahin, B. Tander, A. Temiz. Palme Yayın, Dağıtım, Pazarlama, İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ankara,2008.
8. Projeler
8.1. Rat ince bağırsağında oluşturulan deneysel iskemik reperfüzyon hasarlanma modelinde gelişen uzak organ hasarlanması üzerine adrenomedüllinin etkisi. 2010 yılı Gazi Üniversitesi BAP projesi (01/2010-16) – Araştırmacı
8.2. Rat ince bağırsağında oluşturulan deneysel iskemik reperfüzyon hasarlanma modelinde gelişen uzak organ hasarlanması üzerine VEGF etkisi. 2010 yılı Gazi Üniversitesi BAP projesi(01/2010-55) – Araştırmacı
8.3. Testis iskemi reperfüzyon modelinde biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi. 2010 yılı Gazi Üniversitesi BAP projesi (01/2010-58) – Araştırmacı
8.4. Tavşanlarda gerçekleştirilen kalın bağırsak anastomozunun nonadrenerjik nonkolinerjik cevaplar üzerine etkisi. 2010 yılı Gazi Üniversitesi BAP projesi (01/2010-82) – Araştırmacı
8
8.5. Sıçan vas deferensinde gerçekleştirilen gerilme ve kompresyon hasarının ve vasın tam kesisi sonrası gerçekleştirilen farklı vazovazostomi tekniklerinin oluşturduğu erken ve geç değişikliklerin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi. 2011 yılı Gazi Üniversitesi BAP projesi(01/2011-16) - Araştırmacı
9. İdari Görevler
Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2010-halen)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TÜBİTAK-ARBİS
11. Ödüller
11.1. En iyi poster sunumu ödülü: Pampal A, Öztürk GS, Özen İO, Yıldırım Ş, İşli F, Ercan S, Sarıoğlu Y. Sıçan Vas Deferensinde Gerçekleştirilen Gerilme ve Kompresyon Hasarlarının Oluşturduğu Erken Dönem Değişikliklerin Fonksiyonel Olarak Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20/Ekim/2012.
11.2. En iyi poster sunumu ödülü: Turkyilmaz Z, Sonmez K, Demirtola A, Karabulut R, Poyraz A, Gulen S, Dincer S, Basaklar AC, Kale N. Mitomycin C Prevents Strictures in Caustic Esophageal Burns in Rats. World Congress of Pediatric Surgery Zagreb, Croatia, 2004