Doktorlar Profil Detayı

OP. Dr. Serkan ATASOY Doğum Yeri, Tarihi

Eğitim

Orta öğrenimimi TED Ankara Koleji’nde ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamladım.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı sene Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde asistanlığa başladım.

2,5 sene bu hastanede kaldıktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne geçtim ve buradan 2007 yılında uzman oldum.

2 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde gözlemci olarak ameliyatlarda bulundum.

Deneyim

500 civarı servikal ve lomber disk hernisi operasyonu,
150 adet TLİF, PLİF, posterior ve anterior torakal, lomber stabilizasyon ve servikal stabilizasyon operasyonları, servikal disk hernileri.
10 adet vp shunt operasyonu
5 adet kafa tabanı cerrahisi içeren 50'a yakın beyin tümörü operasyonu
50 adet ulnar nöropati cerrahisi
250 adet kranial (subdural hematom, epidural hematom, intra serebral hematom, çökme kırığı operasyonu vs.) travma cerrahisi operasyonları gerçekleştirdim.

Normalde klasik yöntemler ile 40-45 dakika sürebilen KARPAL TÜNEL SENDROMU cerrahisini yaklaşık 1-2 dk süre içerisinde rejyonel intravenöz anestezi(RIVA)eşliğinde hemen hiç acı çekilmeksizin ve hiç kanama olmayacak şekilde 0,5-1,0 cm’lik bilek insizyonu ile 'RETİNAKÜLATOMİ' yöntemi ile yapmaktayım. Bu şekilde 2500 civarı karpal tünel sendromu cerrahisi gerçekleştirdim. Avuç içi nisbeten 'ölü cilt' dokusunun iyileşme süresi uzunluğu göz önüne alındığında bileğin taze ve hızlı iyileşen cildinde 1 cm lik tek kesi olması ve bu cerrahi sonrası genelde hasta ertesi günden itibaren ev içi işlerini yapmaya başlamaktadır.
Uzmanlığım boyunca yaklaşık100.000 poliklinik hastası görerek tecrübe kazanmaya çalıştım.