Doktorlar Profil Detayı

Uzman Dr. Tahsin Bekir KÜÇÜKKAYIKCI Doğum Yeri, Tarihi

1950 / Ankara

E-posta

bekir.kucukkayikci@etimed.com.tr

Eğitim

Lisans-Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi /Ankara Üniversitesi 1974
Tıpta Uzmanlık: Genel Cerrahi / Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi 1974-1978 Gastroenteroloji Cerrahisi / Sağlık Bakanlığı
Üst İhtisas: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1982-1985

Deneyim

Uzman Dr. Tahsin Bekir KÜÇÜKKAYIKCI 1950 yılında Ankara’da doğdu. 1974-1978 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Hastanesinde Genel Cerrahi Asistanı olarak göreve başladı. 1978-1980 yıllarında Genel Cerrahi Uzmanı olup Kaman Devlet Hastanesinde görev yaptı. 1980-1981 yılları arasında Ankara Eğitim Hastanesi’nde Başasistan olarak görev yaptı. 1981–1982 yıllarındaki zorunlu askerliğini 400 yataklı Çorlu Askeri Hastanesinde yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra 1982-1985 yıllarında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Gastroenteroloji Cerrahi Asistanı olarak göreve başladı. Sonrasında 3 aylık bir süreçte Kolorektal Cerrahi alanında Gözlemci Doktor olarak Hopital Saint-Antoine, Paris’e gitti. 1985-1995 yılları arasında SSK Ankara Eğitim Hastanesinde Başasistan olarak görev yaptı. 1990 yılında 3 ay Hepatobilier Cerrahi alanında Gözlemci Doktor olarak Hopital Paul Brousse, Paris’e gitti. Döndüğünde 1995-1996 yıllarında Özel Kadıköy Vatan Hastanesi, İstanbul’da Baştabip (Hastane Sorumlu Hekimi) olarak görev yaptı. 1996–1998 yılları arasında Uzman Doktor olarak Ankara Belediye Hastanesinde çalıştı. 1998-2005 yıllarında SSK Etlik İhtisas Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yaptı. 2005–2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Hastanesi’nde ve Baştabip Yardımcısı ve Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görev aldı. 2012-2015 yıllarında Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Mesleki İlgi Alanları

Özafaugus Cerrahi
Mide ve İnce Bağırsaklar
Kalo –rektal Cerrahi
Anal Bölge Cerrahi Hastalıkları
Hepato-Biliyer Cerrahi
Troid Cerrahisi
Meme Cerrahisi

Mesleki Üyelikler

Türk Cerrahi Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Hepatobilier Cerrahi Derneği
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
Kolorektal Cerrahi Derneği

Bilimsel Yayınları

lusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Küçükkayıkçı B. , Altay K., “1973 ile 1978 Tarihleri Arasında Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş 44 Hipertiroidi Vak’asının Değerlendirilmesi”, Ankara Hastanesi Dergisi, 13 (3): 371-382 (1978).
2. Küçükkayıkçı B., Onaran M. Ş., Gencer A., Seven C., Akoğlu M., Şavkılıoğlu M., “İlerlemiş Özofagus ve Kardia Kanserlerinin Palyatif Tedavisinde Pezzer Sonda ile Entübasyon”, Mavi Bülten, 18(1): 23-33 (1986).
3. Gündoğdu R.H., Çetin A., Özalp S., Baran İ., Avcılar M., Eryavuz Y., Küçükkayıkçı B., “Bir Olgu Nedeniyle Feokromositoma ve Cerrahi Tedavisi”, SSK Tıp Bülteni, 4(4): 61-66 (1986).
4. Küçükkayıkçı B., Eryavuz Y., Baran İ., “Özofagus Kanserlerinde Torakotomisiz Total Özofajektomi ve Mide ile Rekonstrüksiyon”, SSK Tıp Bülteni, 5(2): 135-140 (1987).
5. Eryavuz Y., Küçükkayıkçı B., Baran İ, “Post-Operatif Alkalen Reflü Gastritis”, Klinik Gelişim, 2(5-6): 363-366 (1989).
6. Küçükkayıkçı B., Baran İ., Kaya O. “Dumping Sendromunun Cerrahi Tedavisi”, Gastroenteroloji, 1(1): 25-29 (1990).
7. Astarcıoğlu İ., Bismuth H., Samuel D., Castaing D., Küçükkayıkçı B., ”Fulminan Hepatitlerde Acil Karaciğer Transplantasyonu”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 6(4): 29-32 (1990).
8. Baran İ., Kaya O., Küçükkayıkçı B., Çetin A., “Heterotropik Pankreas”, SSK Tıp Bülteni, 8(4): 55-58 (1990).
9. Kaya O., Küçükkayıkçı B., Baran İ., Ekinci C., Sağbil Ş.,”Soliter Tiroid Lezyonlarının Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Rolü”, SSK Tıp Bülteni, 9(2): 11-18 (1991).
10. Küçükkayıkçı B., Baran İ., Kaya O., Ergül Z., “Total Kolektomi, Rektal Mukozektomi ve ‘J’ Poş İleal Rezervuarlı İleoanal Anastomoz”, Gastroenteroloji, 2(3): 294-298 (1991).
11. Küçükkayıkçı B., Ergül Z., Baran İ., Dalgıç A., Erdem A.T., Dilektaşlı C., “İlerlemiş Mide Tümörlerinde Total Gastrektominin Yeri”, Gastroenteroloji, 3(1): 310-313 (1992).
12. Dalgıç A., Küçükkayıkçı B., Baran İ., Erdem A.T., “Rezidü veya Rekürrens Gösteren Mültipl Kist Hidatiklerde Medikal Tedavi”, Gastroenteroloji, 3(2): 346-348 (1992).
13. Köybaşıoğlu A., İleri F., Küçükkayıkçı B., Altun S., Yandakçı K., Torkut A, Üstünsoy E., Güneş İ., “Hipofarenks ve Servikal Özofagus Rekonstrüksiyonu”, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, (1994).
14. Küçükkayıkçı, B., A. T.Erdem, Dalgıç A, İ. Baran, O. Kaya ,"Özefagus varis kanamalarında transabdominal özefagus transseksiyonu ve paraözofagogastrik devaskülarizasyon", Gastroenteroloji, 5 (2): 187-191 (1994).
15. Dalgıç A., B. Küçükkayıkçı, İ., Baran, "Elektif Operasyonlarda Otolog Kan Transfüzyonunun Yeri", Türk Hematoloji - Onkoloji Dergisi, 12 (4): 178 – 83 (2002).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Dalgıç A., B. Küçükkayıkçı, İ. Baran, Ç Güngör., T. Erdem, "Cerrahi sonu rezidü veya rekürrens kist hidatiklerde tedavi.", IX Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 144, Nevşehir, 1991.
2. Bulut, A., B. Küçükkayıkçı, İ. Baran, Z. Ergül, Dalgıç A, "Torakotomisiz transhiatal özofajektomi sonuçlarımız (26 vakanın incelenmesi)", IX Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 15, Nevşehir 1991.
3. Dalgıç A., B. Küçükkayıkçı, İ. Baran, L. Kuşçu, "Meme kitlelerinin değerlendirilmesinde renkli doppler USG nin yeri", Ulusal Cerrahi Kongresi, 404, İstanbul 1992.
4. Avcıoğlu, Ü., Dalgıç A A. Özkardeş, B. Küçükkayıkçı, İ. Baran, "Periampüller ve Pankreas Başı Kanserli Olgularda Pilor Koruyucu ve Klasik Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Olgularımız", Ankara Cerrahi Derneği Toplantısı 1995 Ocak, Ankara. ve II. Uluslararası Katılımlı Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 105, İstanbul, 1995.
5. Özkardeş, A., Dalgıç A, İ. Baran, B. Küçükkayıkçı, "Hastalar Mastektomi Sonrası Erken Taburcu Olabilirlermi?", XI. Ulusal Türk Kanser Kongresi 1995 Haziran, Antalya
6. Dalgıç A., G. Necipoğlu, B. Küçükkayıkçı, Ü. Avcıoğlu, İ. Baran, "Karaciğer Travmaları, Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçlarımız.", XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Gastroenteroloji, 6 (3), İzmir, 1995.
7. Dalgıç A., B. Küçükkayıkçı, Ü. Avcıoğlu, İ. Baran, "Çeşitli Nedenlerle Karaciğer Rezeksiyonu Uygulanan 8 Hastanın Erken Postoperatif Sonuçları", II. Uluslararası Katılımlı Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1995.
8. Dalgıç A., Ü. Avcıoğlu, B. Küçükkayıkçı, S. Men, M. Doğan, İ. Baran, "Koledok Alt Uç Kanserleri, Tanı ve Küratif Tedavi Sonuçlarımız.", Ulusal Cerrahi Kongresi, 116, Antalya, 1996.
9. Dalgıç A., A. Odabaşı, C. Ünver, Ü. Avcıoğlu, B. Küçükkayıkçı, İ. Baran, "Cerrahi Hasta Bilgi Kayıtları, Analizleri ve Bilgi Transferinde Bilgisayar Kullanımı", Ulusal Cerrahi Kongresi, 37, Antalya, 1996.
10. Avcıoğlu Ü., S. Men, Dalgıç A., B. Küçükkayıkçı, B. Hekimoğlu, İ. Baran, "Karaciğer Kist Hidatiğinin Tedavisinde Perkütan ve Açık Cerrahi Yöntemler", Ulusal Cerrahi Kongresi, 60, Antalya, 1996.