Doktorlar Profil Detayı

Uzman Dr. Ömer Çağlar Yılmaz Doğum Yeri, Tarihi

1981 / ANKARA

E-posta

omer.yilmaz@etimed.com.tr

Eğitim

Doktora Eğitimi: Kardiyoloji Uzmanlığı
Lisans Eğitimi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lise Eğitimi: Ankara Başkent Lisesi
Ortaokul Eğitimi: Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
İlköğrenim: Hürriyet İlköğretim Okulu

Deneyim

2011 - 2011 Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Dept. (ABD); Araştırma Görevlisi (6 ay)
2011 - 2012 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi; Kardiyoloji Uzmanı
2012 - 2013 Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi; Kardiyoloji Uzmanı
2013 - 2014 Özel Etimed Hastanesi; Kardiyoloji Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

Meslek Hastalıkları ( Sertifika, bilimsel ve çeşitli dergilerde yayınlar mevcut)
Tabip odalarının mesleki format dışı uygulamalarına yönelik çalışmalar (çeşitli dergilerde yayınlar mevcut, yerel basın ve ulusal basında açıklamalar mevcut)
Sosyal Belediyecilikte sağlık projelerine yönelik alternatif çalışmalar

Mesleki Üyelikler

Ankara Tabip Odası
Türk Kardiyoloji Derneği
Uluslararası mesleki kuruluşlara üyelikler
Avrupa Kardiyoloji Derneği

Bilimsel YayınlarıEnhanced External counterpulsation therapy (EECP)
Akademik Yayınlar
Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış on dokuz makale
Ulusal ve Uluslar arası kongre ve toplantılarda on beş sözlü bildiri
Ulusal ve Uluslar arası kongre ve toplantılarda iki adet poster