Doktorlar Profil Detayı

Prof.Dr. Hatice Yasemin BALABAN Doğum Yeri, Tarihi

1972/Kayseri

E-posta

yasemin.balaban@etimed.com.tr

Eğitim

Lise: 100. Yıl Kayseri Lisesi /1989

Lisans ve Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi /1996

Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları /2000

Yan Dal: Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji /2004

Yrd. Doç. Dr.: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji /2005

Doç. Dr.: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji /2008

Prof. Dr.: İstanbul Medipol Üniversitesi İç Hastalıkları-Gastroenteroloji /2015

Deneyim

Ar. Gör.: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye ABD /1996-2000

Yandal Ar. Gör.: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD /2001-2004

Yrd. Doç. Dr.: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji /2005-2008

Uz. Dr.: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD /2008-2009

Doç. Dr.: Özel 100. Yıl Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü /2011-2012

Prof. Dr.: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD /2012-2015

Mesleki Üyelikler

2001 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

2001 Türk Gastroenteroloji Derneği

2006 Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

2007 Gastrointestinal Endoskopi Derneği

2007 European Society of Gastrointesinal Endoscopy

2007 European Crohn's and Colitis Organization

2009 Türkiye Biyoetik Derneği

2010 European Association for the Study of Liver of the Liver

2014 American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)

Dergi Yayın/Bilim Kurulu Üyelikleri:

2008Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

2008The Open Autoimmunity Journal

2010World Journal of Hepatology

2013World Journal of Gastroenterology

Bilimsel Yayınları

  • Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı: 35
  • Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildirilerin sayısı: 4 sözel ve 19 poster.
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı: 4
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildirilerin sayısı: 7 sözel ve 38 poster.
  • Eylül 2014 tarihine kadar kendi çalışmaları 231 ve grup çalışmaları 289 atıf almıştır