Doktorlar Profil Detayı

Dr. Serdar SARGIN Doğum Yeri, Tarihi

24/10/1959 Tokat

E-posta

serdar.sargin@etimed.com.tr

Eğitim

1970, Kurtuluş İlkokulu / Ankara

1973, Kurtuluş Ortaokulu / Ankara

1976, Kurtuluş Lisesi / Ankara

1985, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi / Eskişehir (İlk 5 yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

1986, AnkaraTabib Odası-İş ve İşçi Sağlığı,İş Güvenliği (işyeri hekimliği) Sertifika Programı

1986, Sağlık Bakanlığı-Aile Planlaması Ve Rahim İçi Araç Uygulama Sertifika Programı

1995, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Halk Sağlığı A.B.D.(Phd) /Ankara

2005, Kalite Standartları Denetçiliği Belgesi (IRCA)

2011, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi

2015, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği /  Eskişehir 

 

Deneyim

Ankara Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (1985-1987)

İstanbul 66.Mekanize Tümende-Sağlık Şube Müdür Vekilliği-(1987-1989)

Mamak /Ankara Sağlık Müdürlüğü (Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı)(1989-1991)

Mamak bölgesinde temel sağlık hizmetlerini organize ederek,mevcut sağlık ocaklarına ilaveten sekizkadar sağlık ocağı ve sağlık merkezini kurup kaliteli hizmet şartlarını geliştirdim.

Sağlık Bakanlığındaçeşitli projelerde çalıştım.(1989-1999)

Sağlık Hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalarım vardır.(1989-2009)

Sağlık ve sosyal politikalar ile ilgili tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalara katıldım ya da öncülük ettim. (1989-…)

TESAV Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı-Kuruculuk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı(1995-…)

Özel poliklinik sahipliği (1995-2000)

Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği (TUSİDER)-Kuruculuk ve Genel Sekreterlik (1998-…)

SSK Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği-(1999-2002)

Tıp Merkezi ortaklığı ve işletmeciliği (2000-2010)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- BakanlıkMüşavirliği(2002-2012)

Ankara Ticaret Odası-“Sağlık Hizmetleri ve Medikalciler Komitesi” Başkan Vekilliği(2005-2009)

Sağlık İşletmeleri Federasyonu (SİF)kuruculuğu ve iki dönemYönetim Kurulu Başkanlığı(2008-2010)

Özel Keçiören Hastanesi’nin (Ankara) Genel Müdürlüğü (15.03.2012-15.06.2015)

SILA Grup Genel Müdür Muavinliği  (Temmuz 2015-Ekim 2016)

Özel Etimed Hastanesi’nin Genel Müdürlüğü ve  Başhekimliği ( Ekim 2016- …)