Genel Cerrahi, kendi alanına giren hastalıkların tıbbi tedavileri ve non-operatif tedavilerinin yanı sıra ameliyatla tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır. Tıp eğitim ve uygulamasının en temel ana branşlarından birini oluşturur.

Genel Cerrahi'nin ilgi alanına giren organlar ve hastalıklar; boyun'da tiroid bezinin benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) hastalıkları, paratiroid bezinin adenomları, hiperplazileri ve kanserleri, memenin  özofagus'un (yemek borusu), mide ve duodenumun (oniki parmak barsağı), ince barsaklar ve kalın barsakların (kolon), rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıkları ile karaciğer, safra kesesi, safra yollarının, dalak ve pankreasın benign ve malign hastalıklarıdır.
Bunların dışında hernilerin (fıtıklar), anorektal bölgedeki hemoroid, fissür, fistüllerin tedavisi ve appendiks hastalıklarının tedavisi de Genel Cerrahinin ilgi alanına girer.

Genel Cerrahi kliniklerinde uygulanan operasyonlar lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Günümüz cerrahi uygulamalarında modern teknolojik gelişmelere paralel olarak endoskopik, laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemler kullanılmakta ve böylece hastalar daha kısa sürede tedavi edilmekte, ameliyat sonrası daha az ağrı duymaları sağlanmakta, estetik sorunlar minimale indirilmekte ve hastaların normal yaşama daha erken dönmeleri mümkün olmaktadır. Modern teknolojinin bu yararlarının yanı sıra ameliyat sonrası enfeksiyonların daha az görülmesi, antibiyotik tedavisine ve yoğun bakım desteğine daha az gereksinim duyulması ve hastanede yatış süresini kısaltması gibi yararları da mevcuttur.

Özel EtiMed Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ve ameliyathanesi en modern teknolojik cihazlarla donatılmış ve endikasyon dahilinde değerlendirilen hastalıklar bu teknolojik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM DOKTORLARI

Prof. Dr. Cavit ÇÖL
Dr. Tahsin Bekir KÜÇÜKKAYIKCI