Kardiyovasküler Cerrahi Personel Eğitimi

Hastanemiz bünyesinde Kardiyovasküler cerrah yoğun bakım ünitesi sağlık çalışanları , temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği ve acil arabaları konularında bölüm bazlı uygulamalı eğitim yaparak hem yeni işe başlayan sağlık çalışanlarını bilgilendirmiş hem de çalışanların bilgilerini güncelleme fırsatı verilmiştir.