Nebiye KAYABAŞ

NEBİYE KAYABAŞ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Birim Çalışmaları

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
  • Öz değerlendirmeleri yönetir
  • Saha gözlemi yapar.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır